โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่       สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท       สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ       ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1       พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง       คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว       โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน“       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินการศึกษา ระดับญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 0 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER