โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่       สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท       สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ       ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1       พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง       คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว       โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน“       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินการศึกษา ระดับญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ