Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  หมวด  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   วันที่ประกาศ  28-07-2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำโดยหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนท่านอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในพิธีมีการถวายพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา และมีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจาก Facebook Page มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#ความรู้สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสังคม
#KSU #BiotechKSU

 

 

 

 

 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  พิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง) และพิธีขึ้นหอปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลแม่เหี่ยน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 
  การการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
     โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่
     โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่

     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

     สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

     ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1
     ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

     พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษครสมบูรณ์ ดำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร