Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดกล้วย


ระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดกล้วย

 

ลำดับที่ สายพันธุ์กล้วย ยีน matK ยีน rbcL
1 กล้วน้ำว้าดำ click click
2 กล้วยหิน click click
3 กล้วยหอมค่อม click click
4 กล้วยหอมทองไทย click click
5 กล้วยพม่าแหกคุก click click
6 กล้วยตานีดำ click click
7 กล้วยด่างฟอลิด้า click click
8 กล้วยนากสายน้ำผึ้ง click click
9 กล้วยหอมเขียว click click
10 กล้วยมาฮอย click click
11 กล้วยน้ำว้าเตี้ย click click
12 กล้วยไข่ทองค่อมเตี้ย click click
13 กล้วยหักมุกส้ม click click
14 กล้วยครั่ง click click
15 กล้วยเล็บมือนางเกษตร click click
16 กล้วยไข่โบราณ click click
17 กล้วยตำนวล click click
18 กล้วยไข่พระตะบอง click click
19 กล้วยร้อยปลี click click
20 กล้วยหอมกระเหรี่ยง click click
21 กล้วยเทพพนม click click
22 กล้วยเล็บช้างกุด click click
23 กล้วยเล็บมือนาง click click
24 กล้วยสาวกระทืบหอ click click
25 กล้วยตีบกุ click click
26 กล้วยร้อยหวี click click
27 กล้วยนมสวรรค์ click click
28 กล้วยเทพรส click click
29 กล้วยนวลจันทร์ click click
30 กล้วยตีนเต่า click click
31 กล้วยนมสาว click click
32 กล้วยน้ำว้าพระเทพ click click
33 กล้วยงาช้าง click click

โปรแกรม MEGA 7.0 (Kumar et al. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษครสมบูรณ์ ดำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร